Nếu Bạn Viết Truyện Dài Tập Vui Lòng Nhấn Vào Đây . Để đăng ký và viết truyện dễ dàng hơn . Tất cả các truyện sẽ được cập nhật lên website và fanpage nhanh nhất .